[Epub] ➤ Dom Radziwiłłów ➥ Stanisław Mackiewicz – Pmgtest.info

Dom Radziwiłłów Best Books, Dom Radziwi W By Stanis Aw Mackiewicz This Is Very Good And Becomes The Main Topic To Read, The Readers Are Very Takjup And Always Take Inspiration From The Contents Of The Book Dom Radziwi W, Essay By Stanis Aw Mackiewicz Is Now On Our Website And You Can Download It By Register What Are You Waiting For Please Read And Make A Refission For You


About the Author: Stanisław Mackiewicz

Stanis aw Mackiewicz pseudonim Cat 1896 1966 , publicysta, prawnik, polityk, premier rz du RP na wychod stwie Przed I wojn wiatow nale a do organizacji Zet , a w latach 1916 17 do Polskiej Organizacji Wojskowej POW W wojnie polsko bolszewickiej walczy jako ochotnik By za o ycielem i, w latach 1922 1939, redaktorem naczelnym wile skiego dziennika S owo Jako monarchista i konserwatysta zaliczany by do grupy tzw ubr w wile skich W 1931 r odby podr po ZSRR, po kt rej ostro skrytykowa stosunki tam panuj ce By zwolennikiem J Pi sudskiego Od 1928 r do 1935 r pe ni funkcj pos a na sejm z ramienia Bezpartyjnego Bloku Wsp pracy z Rz dem BBWR Po mierci Pi sudskiego 1935 nale a do prawicowej opozycji wobec rz d w sanacyjnych Podczas II wojny wiatowej by cz onkiem emigracyjnej Rady Narodowej Krytykowa polityk rz du gen W Sikorskiego, kwestionowa uk ad Sikorski Majski Po zako czeniu II wojny wiatowej pozosta na emigracji w Wielkiej Brytanii W latach 1954 55 pe ni urz d premiera rz du RP na wychod stwie W 1956 r powr ci do Polski.10 thoughts on “Dom Radziwiłłów

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *